» 05/06/2015 » Algemeen » 0 reacties

Jurist druk met schoolruzies (AD)

Ouders nemen steeds vaker een jurist in de arm om een conflict met de basisschool van hun kind op te lossen. Rechtsbijstandsverzekeraars en advocaten zien het aantal zaken, bijvoorbeeld over pesten en schooladviezen, snel stijgen. Bij de Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) groeide het aantal geschillen met 140 procent in 4 jaar tijd. In 2014 behandelde ze liefst 720 aanvragen. Rechtsbijstandverzekeraar DAS zag het aantal onderwijsconflicten in een jaar tijd met 18 procent stijgen. Het bedrijf behandelde vorig jaar ‘enkele honderden’ zaken.