» 01/06/2015 » Algemeen » 0 reacties

Nieuwe tegenvaller dreigt in pgb-dossier (FD)

Net nu staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid greep zegt te hebben op de problemen rond de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) in de zorg, doemt een nieuwe tegenvaller op. Uit gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de pgb’s, blijkt dat tot nu toe 60.000 aanvragen ‘ambtshalve’ zijn goedgekeurd zonder dat de recht matigheid is getoetst. Onder druk van de Tweede Kamer heeft Van Rijn de SVB opdracht gegeven alle aanvragen te honoreren en het geld direct naar de budgethouders over te maken. Pas in een later stadium wordt bekeken of aan alle voorwaarden is voldaan. Gevolg: pgbhouders kunnen worden verplicht geld terug te storten als blijkt dat hun aanvraag niet correct is.