» 17/08/2015 » Algemeen » 0 reacties

koopkrachtcijfers van het CBS uitwijzen dat de gepensioneerden er weer op achteruit gaan. Zou niet mogen gebeuren met mijn partij in de regering. Ik roep de Tweede Kamerfractie van de PvdA op om op Prinsjesdag met een gedegen herstelplan te komen.