» 30/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

image

image

image» 29/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

image» 29/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

image» 28/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

Ik hoop dat de klimaattop nu wel een succes wordt. Nederland heeft een inhaalslag te maken.

image

Staatssecretaris Sharon Dijksma spreek ook mee. Succes Sharon.» 27/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

image» 26/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

Hengelo bestrijdt onkruid met hete lucht
HENGELO
Hengelo gaat onkruid vanaf 2016 bestrijden met hete lucht. Dat komt in de plaats van het spuiten met een chemisch bestrijdingsmiddel.

Nu maakt de gemeente twee keer per jaar een ronde om pleinen, trottoirs en straten te bespuiten. Dat is de makkelijkste en goedkoopste manier om onkruid te bestrijden. Dat kan vanaf 2016 niet meer, omdat het gebruikte middel glyfosaat bevat. Dat is schadelijk voor het milieu, waar het via grond- en oppervlaktewater in terechtkomt. Het kan ook een gevaar opleveren voor de productie van drinkwater. Daarom is glyfosaat vanaf 1 januari verboden.

Hengelo heeft vorig jaar drie alternatieve bestrijdingsmethodes uitgeprobeerd, in Roershoek, Vossenbelt-Zuid en -Noord en Het Broek met hete lucht. Op bedrijventerrein Twentekanaal-Zuid werd onkruid weggebrand en in de Nijverheid en Vikkerhoek werden vetzuren gebruikt.

Hete lucht bleek het beste alternatief. Het geeft volgens de gemeente een ‘relatief goed’ straatbeeld, het is de goedkoopste methode en er is geen brandgevaar. Per jaar zijn wel zo’n zes behandelingen nodig. Mede daardoor is het duurder dan spuiten. In de gemeentebegroting voor 2016 is daar al rekening mee gehouden.

Bron: TC Tubantia» 26/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

image» 26/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

image

image» 25/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

image» 25/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

image» 24/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

image» 24/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

image» 24/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

Zoals bekend zijn onlangs twee wethouders opgestapt en zijn er drie raadsleden een andere weg in geslagen. Ze hebben hun partij verlaten. Niet best. Veel te veel fracties. Het kamikaze gedrag van Gerritsen en Isendoorn ( ex D6 ) kosste wethouder Bruggink de kop. Niet goed! Ook de zetelroof van mevrouw Bolhuis ( ex PvdA ) is af te keuren. Hoe nu verder? Na het vertrek van twee wethouders lijkt het erop dat er daarvoor één terug komt. Als dat de vertrokken wethouder Bruggink zou zijn, is dat in mijn ogen niet verkeerd. De komende tijd zal dat duidelijk worden.» 23/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

Vanmiddag op het ministerie van Financiën goede afspraken gemaakt voor de volgende Herman Höften Lezing 2016. Minister Jeroen Dijsselbloem is de spreker.» 23/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

Almelo 21 november 2015
Verklaring Marc Bout, raadslid D66

D66 Almelo bracht eergisteren een verklaring naar buiten over de politiek-bestuurlijke
ontwikkelingen. Mijn verklaring haakt daarop aan. Onderdeel van de D66-verklaring betreft
de besluitvorming over de Begroting 2016. Ik had, op onderdelen, problemen met de
begroting (o.a. de OZB-verhoging en de targets gesteld vanuit de PPN15). De uiteindelijke
inventarisatie van de stemming binnen de D66-fractie én het opstellen van de stemverklaring,
ging onder hoge tijdsdruk. Ik dacht op dat moment met een tegenstem op de begroting én
met de bijbehorende stemverklaring van de fractievoorzitter, een stevig signaal af te geven.
Voor toekomstbestendiger financieel beleid én voor een betere samenwerking binnen de
coalitie.
Inmiddels is dat wat ik niet wilde, wel gebeurd. Mijn bedoeling was en is nooit geweest om de
coalitie in gevaar te brengen noch om wethouder Claudio Bruggink te laten aftreden. Ik kan
mijn keuze niet terugdraaien. Ik heb de gevolgen niet goed overzien en had, met de kennis
van nu, zeker een andere afweging gemaakt. Bij mijn afweging is het spreekwoordelijke
kwartje de verkeerde kant opgevallen. Ik wijt dit aan onervarenheid daar waar het aankomt
op de begrotingsdynamiek (ik heb deze ernstig onderschat) en dat er onvoldoende tijd was
om het besluit van alle kanten goed te overdenken. Ik dacht oprecht dat de nuance in de
stemverklaring de tegenstem voldoende zou duiden. Daar heb ik me lelijk in vergist en dat
spijt me.
Hoewel ik tegen de Begroting heb gestemd, zal ik de uitvoering ervan uiteraard steunen.
Deze is immers met ruime meerderheid in een democratisch proces aangenomen. Als
democraat in hart en nieren werk ik daar volop aan mee. Daar kan en mag geen misverstand
over bestaan. Ik koos destijds weloverwogen voor D66 en blijf de uitgangspunten en de
kiezers trouw. Samen met fractievoorzitter Jeroen Wiertz, Claudio Bruggink en de overige
actieve D66-ers, ga ik keihard aan de slag voor de toekomst van Almelo.

Marc Bout.» 22/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

image» 22/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

image

image» 22/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

image» 21/11/2015 » Algemeen » 0 reacties» 21/11/2015 » Politiek » 0 reacties

Almelo blijft verbazen met twee keer D33 en vijftien fracties
dinsdag, 17 november 2015 21:01
Almelo – De raadsfractie van D66 in Almelo is gehalveerd, want fractievoorzitter Gerritsen en zijn kompaan Isendoorn beginnen voor zichzelf. Hun twee voormalige fractiegenoten Bout en Wiertz blijven D66 representeren in de gemeenteraad van Almelo. Navraag leert dat Gerritsen en Isendoorn in de partij veel kritiek te verduren kregen nadat drie van de vier fractieleden (Wiertz niet) tegen de begroting stemden en Gerritsen zei min of meer het vertrouwen in het college op. Dat leidde tot het aftreden van CDA-wethouder Van Marle en D66-wethouder Bruggink. Pal na het formele vertrek van de beide wethouders trad Gerritsen naar voren om tot veler verrassing de halvering van D66 mede te delen. Dat leidde tot enige consternatie in de raadszaal, wat voor fractieleider Zielman van het CDA aanleiding voor intern politiek beraad. Volgens zijn VVD-confrater Pauwels is Bruggink ‘om niets’ geofferd door toedoen van D66.
De gevolgen voor de herformatie van een toekomstig college zijn ongewis nu er twee tweemansfracties bij zijn gekomen en de raad zelfs voor Almelo een recordaantal van vijftien fracties. Wellicht bood het raadslid Cete een opening door te zeggen dat, als de nieuwe fractiechef Wiertz namens D66 kandidaat Bruggink als wethouder voordraagt hij dat die voordracht zal steunen. Nog één erbij en er Bruggink is zo hij dat wil snel terug. Wiertz sloot niets uit. Voor het debat had burgemeester Hermans gezegd te hopen op bestuurskracht ondanks fragmentatie.
Behalve raadslid Cete stelden ook de eenpersoonsfracties van GroenLinks en Almelo Centraal zich coöperatief op, zetten zich af tegen de VVD en hengelden naar verantwoordelijkheid, waarbij leidsman Buitenweg van GroenLinks nadrukkelijk liet weten dat Bruggink én Van Marle van hem niet weg hadden gehoeven.

D66 in Almelo betreurt aftreden van Bruggink én Van Marle
donderdag, 19 november 2015 22:11
Almelo – De deze week gehalveerde raadsfractie van D66 betreurt het dat de eigen wethouder Bruggink én ook CDA-wethouder Van Marle zijn vertrokken. Dat meldt de partij in een persbericht over de roerige politieke week. Over het aftreden van de beide wethouders: ‘Almelo verliest in korte tijd te veel bestuurskracht.’ Als gevolg van het niet steunen van de begroting door drie van de toen nog vier leden tellende fractie van D66 ontstond in Almelo een crisissfeer. Na de aankondiging van een motie van afkeuring of wantrouwen aan het adres van Van Marle stond alles en iedereen op scherp. De sfeer van politieke crisis en bestuurlijke chaos verhevigde toen D66-aanvoerder Gerritsen met zoveel woorden het vertrouwen opzegde in het college waaraan de partij anderhalf jaar geleden haar zegen en medewerking had gegeven.
Daarmee viel eigenlijk het doek voor D66 als coalitiegenoot van CDA, SP en PvdA. Met zijn collega Van Marle besloot Bruggink afgelopen weekend de eer aan zichzelf te houden en af te treden. De fractie van D66 heeft de afgelopen week intensieve gesprekken gevoerd over de ontstane situatie als gevolg van de politieke keuzes van de fractie ten aanzien van de begroting. Ook provinciale en landelijke partijbonzen bemoeiden zich ermee. Wat dinsdag leidde tot de verrassende ontknoping dat Gerritsen en zijn kompaan Isendoorn zich van de fractie afscheidden.
• In de papieren editie van de Roskam de rol die VVD-fractiechef Pauwels in de crisis speelde en speculaties in de raad over de eventuele terugkeer van Bruggink en/of Van Marle.» 19/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

image

De Gele Raaf wist de grafstemming in de fractie van D66 Almelo haarscherp op de gevoeloge plaat vast te leggen.» 19/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

image» 19/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

Het aantal fracties in de raad groeit maar door. Nadat als donderslag bij heldere hemel er een afsplitsing in de PvdA plaatsvond , is het deze week de beurt aan D66. Twee leden besloten om voor zich zelf door te gaan omdat ze een eigen wethouder hebben laten vallen. Hoe politiek onbenullig kun je zijn. Geen wonder dat ze door hun partij aan de kant zijn gezet. Voor één van die twee is het de tweede keer dat een partij in de steek wordt gelaten. Dat ook zij hun zetel vasthouden klopt van geen kant. De zetel is van de partij en niet van de persoon. Dat vind ik. Ik weet dat het anders in het land geregeld is. De raadszetel zit natuurlijk wel lekken. Dat moet gezegd worden ! D66 Almelo is nog met twee zetels in de raad vertegenwoordigd.
De raad gaat naarstig op zoek naar aanvulling in het college. Ben benieuwd hoe het verder gaat. Welke meerderheden gevormd kunnen gaan worden. Ik hoop wel dat ze snel aan het besturen van de stad toe komen. Gelukkig is er een begroting 2016. College kan aan het werk.
Wordt vervolgd.» 16/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

12274247_1004880019569223_2402542328400193076_n» 16/11/2015 » Algemeen » 0 reacties

image