» 16/02/2016 » Gijzeling » 0 reacties

8235ae26-e3d8-49cc-89b7-2f0fb728c441

83031ffa-c769-4964-bac2-0e398c33e0ee» 16/02/2016 » Gijzeling » 0 reacties

Ahmet Okci, gijzelnemer van Almelo, weer vrij en uitgezet
maandag, 15 februari 2016 22:57
Almelo – Ahmet Okci, de Turks-Koerdische man die medio 2008 vijf mensen gijzelde in het stadhuis van Almelo, is in de eerste week van februari uitgezet naar Turkije. Dat meldt de Amsterdamse/Almelose onderzoeker en schrijver Mirjam Pool. Okci beschikte voor zijn veroordeling tot elf jaar cel (waarvan hij twee-derde uitzat) over een Nederlandse verblijfsvergunning, maar is als onderdeel van de straf tot ongewenst vreemdeling verklaard. Hij moest Nederland na zijn vrijlating uit de gevangenis derhalve meteen verlaten. Pool zegt dat Okci ‘naar verluidt’ gaat werken in een horecabedrijf van een broer in Turkije.Pool, die destijds voor de gemeente Almelo werkte en ten stadhuize was toen de spraakmakende gijzeling begon, schreef na veel gesprekken over de gijzelneming, de daden en de gevolgen, het door velen bewierookte boek ‘Procedures en Pistolen’. Okci kwam die bewuste junimaandag in 2008 tot zijn daad nadat hij doordraaide wegens naar hij zei gemeentelijk beleid hem geen kans te geven te geven een horecabedrijf in het centrum van Almelo te runnen. De toenmalige wethouder Sjoers zou andere horeca-uitbaters bevoordelen in een bestuurlijke sfeer van alles moet kunnen en vriendjespolitiek.

Zie ook De Gele Raaf» 24/08/2015 » Gijzeling » 0 reacties» 28/07/2015 » Gijzeling » 0 reacties

Net nog eens door de documenten , teksten en meer gekeken over mijn gijzeling in 2008. Mijn persoon en vier ambtenaren.
Wat een impact heeft dat op ons leven gehad en welk een impact heeft dat nog steeds. Binnenkort komen we weer bij elkaar. Soort van ‘bloedbroeders’ zijn we. Natuurlijk, velen zijn al lang weer over gegaan tot de orde van de dag. Wij ook. Maar toch anders.» 02/04/2015 » Gijzeling » 0 reacties

Net even teruggekeken naar de uitzending van Pauw ( NPO 1 gisteren ). Ging over de genocide van ( bijna ) honderd jaar geleden : Turken – Armenen. Op 24 april zal daar in Almelo weer meer dan aandacht aan geschonken worden. Herdenken en demonstreren.
Zag raadslid Uger Cete opreden bij Pauw. Niet sterk. Roept op tot verzoening en regelt mede een demonstratie in 2014. Het is het één of het ander.
Ik schrok meer dat ik ook Sinan Can zag. Onderzoeks journalist o.a. bij ZEMBLA. Maakte een documentaire over MIJN gijzeling. Ik weet nu hoeveel je in opnames kunt knippen. #fail En dus een verkeerd beeld kunt neerzetten. Ik weet waar mijn vrienden zitten. Hij ook?» 14/03/2014 » Gijzeling, Politiek » 0 reacties

De Gele Raaf meldt :

Overijssels Boek Van Het Jaar 2013

Procedures en pistolen
Het boek geeft een onthullend en onthutsend kijkje over de rand van de diepe
kloof die er gaapt tussen burgers en (lokale) overheid in ons land. Met pijnlijke
precisie reconstrueert Mirjam Pool de gijzeling van een wethouder en vier
ambtenaren in Almelo in 2008 door een restauranthouder van koerdisch-Turkse
afkomst. Pool, die de gijzeling door een toeval van nabij meemaakt, begint haar
onderzoek naar verloop en aanleiding van de gijzeling vanuit verwondering.
Mirjam Pool legt met bewonderenswaardige afstand genadeloos de hier en
daar dubieuze rol die de regionale en landelijke media (met name het tv-
programma Zembla) speelden in dit gijzelingsdrama.» 23/10/2013 » Gijzeling » 0 reacties

Almelo Nieuws zijn hongerstaking onderbroken hebben. Is al iets genuanceerder dat het bericht vanmorgen via RTV Oost. De familie heeft de indruk dat hen iets beloofd of toegezegd is. Ik heb daar mijn vraagtekens bij zoals eerder gemeld. We wachten maar even af. Zal Okci ook moeten.» 23/10/2013 » Gijzeling » 0 reacties

( zie ook mijn reactie hierop in bericht hieronder )

woensdag 23 oktober 2013 | 9:41
Laatst bijgewerkt: 23-10-2013 | 9:46
De man die vastzit voor de gijzeling in het stadhuis in Almelo is gestopt met zijn hongerstaking. De gevangenis in Ter Apel heeft hem toegezegd dat hij zijn straf in Turkije verder mag uitzitten.
Gijzelnemer Okci zit in Ter Apel een gevangenisstraf uit van elf jaar voor de gijzeling van wethouder Kuiper en vier ambtenaren enkele jaren geleden. Hij meende echter dat de gevangenisdirectie hem inhumaan behandelt en medische zorg onthoudt. Andere gevangenen zouden beter behandeld worden.

Okci wil zijn straf verder uitzitten in Turkije, maar kreeg daar van de Staat geen toestemming voor. De slachtoffers zouden daarmee geen recht worden gedaan. Vorige week dreigde Okci ook in dorststaking te gaan, omdat hij na drie weken de directie van de gevangenis in Ter Apel nog steeds niet had gesproken. Dat gesprek is er vorige week geweest en er zijn volgens zijn vrouw beloftes gedaan die er voor hebben gezorgd dat Okci de hongerstaking is gestopt.

Als blijkt dat de gevangenis zich niet aan haar woord houdt, laat Okci alsnog al het eten en drinken staan. Bij uitlevering aan Turkije verhuist zijn familie met hem mee.
GERELATEERDE ARTIKELEN
14 oktGevangenis ontkent slechte behandeling gijzelnemer Almelo
14 oktGijzelnemer Almelo al drie weken in hongerstaking
24 sepGijzelnemer stadhuis Almelo in hongerstaking» 23/10/2013 » Gijzeling » 0 reacties

hongerstaking te hebben beëindigd, zo lees ik bij RTV Oost. Hij zou dat gedaan hebben omdat de gevangenisleiding ( ?) hem heeft toegezegd dat hij zijn straf verder in Turkije mag uit zitten ( eis van Okci ). Als dat waar is, met nadruk op ALS, dan zou ik dat slecht vinden. Hij heeft zijn misdaad hier begaan en moet wat mij betreft zijn straf ook hier ondergaan.» 15/10/2013 » Gijzeling » 0 reacties

RTVOost meldt deze week:

maandag 14 oktober 2013 | 11:09
Laatst bijgewerkt: 14-10-2013 | 17:39
De man die vastzit voor de gijzeling in het stadhuis in Almelo overweegt ook niet meer te drinken. Drie weken geleden begon hij een hongerstaking. Dat heeft echter nog niet het gewenste resultaat gehad.
De Almeloër wil met zijn hongerstaking gelijke behandeling afdwingen. Hij wil daarover praten met de directeur van de gevangenis in Ter Apel waar de Almeloër nu zit, maar die heeft zich nog niet laten zien.
“Gelijke behandeling”
De Almeloër vindt dat hij in de gevangenis inhumaan wordt behandeld. Zo zou hem gezondheidszorg onthouden zijn, waardoor hij uiteindelijk een hartinfarct heeft gehad en zware operatie heeft ondergaan. De man is inmiddels door het Rijk als ongewenst in Nederland verklaard waardoor hij na zijn vrijlating over enkele jaren, het land uit moet.
Hij heeft gevraagd om uitlevering naar zijn land van herkomst, zodat hij daar zijn straf uit mag zitten. Dat is afgewezen, naar eigen zeggen omdat dit de slachtoffers te kort zou doen. Volgens zijn vrouw wordt met twee maten gemeten: “Een medegevangene die 18 jaar cel kreeg voor moord is wel uitgeleverd, naar toevallig hetzelfde land. Alsof die nabestaanden dan niet te kort worden gedaan.”
“Nog goed bij”
Volgens de vrouw van de Almeloër is haar man nu nog aanspreekbaar en helder. Zij vreest voor zijn gezondheid als hij ook overgaat tot een dorststaking. De man gijzelde in juni 2008 in het stadhuis van Almelo wethouder Kuiper en vier ambtenaren, omdat hij kwaad was op de gemeente die hem geen vergunning wilde geven. Hij was gewapend en hield ze zeker vier uur vast. De man is veroordeeld tot 11 jaar cel.» 01/10/2013 » Gijzeling » 0 reacties

hij aangeeft in hongerstaking te zijn. Dat was vorige week al. Ik weet niet of hij al weer eet.
Hier enkele passages uit die brief :

1. Ik keur mijn daad absoluut niet goed en leef met de slachtoffers mee.
2. Elke gevangenis waar ik ook kom proberen mij mij al jaren keer op keer in psychisch inrichting te krijgen.
3. De justitie heeft mij ongewild verklaard zodat ik het land uitgezet gaat worden
4. Ik heb verzocht mij uit te zetten , om mijn straf in het buitenland verder uit te zitten.
5. Ik zie dat er geen rechten meer zijn voor mij ik wordt onrechtmatig behandeld

A. Okci
23 september 2013

De brief staat in zijn geheel op Almelo’s Nieuws.
Ik neem aan dat het echt is.» 11/06/2013 » Gijzeling » 0 reacties

Recensie en reacties op ‘Procedures en Pistolen’ het boek van Mirjam Pool

 

ALMELO – ‘Op 16 mei kwam ‘Procedures en Pistolen’ uit. Hierin beschrijft Mirjam Pool de stadhuisgijzeling in 2008 van wethouder Bert Kuiper en vier ambtenaren door restauranthouder Ahmet O. Ook wat eraan voorafging, het mediagebeuren en de gehele nasleep komt uitgebreid aan de orde. In 2008 werkte en woonde ik nog niet in Almelo, maar kwam er al wel regelmatig. Dus met misschien nog wel iets meer fascinatie dan de gemiddelde Nederlander heb ik de beelden van het gijzelingsdrama op TV bekeken en de verdere berichtgeving in de media gevolgd. Wat me bijgebleven is, is dat het nauwelijks over de gijzelaars ging en al helemaal niet over de ambtenaren die zich elders in het stadhuis bevonden. Ook verbaasde ik me over het begrip dat al gauw ontstond voor de daad van de gijzelnemer. De sympathie voor iemand die eerst de boel in brand steekt en daarmee mensen in gevaar brengt, en daarna vijf willekeurige mannen tegen hun wil vasthoudt en bedreigt met pistolen bevreemdde me. De hele negatieve mediahype die het ambtelijk bestuursapparaat daarna over zich heen kreeg, nam ik voor kennisgeving aan. Al snel verdween de gebeurtenis naar de achtergrond zoals dat gaat met zaken die je niet persoonlijk raken. Maar toen ik in 2011 hoorde dat Mirjam Pool over de gijzeling aan het schrijven was, was ik wel benieuwd wat het worden zou. Haar eerste boek ‘Alle dagen schuld’, praktijkverhalen over armoede in Almelo, dat in 2007 uitkwam heb ik indertijd met veel interesse en plezier gelezen. Het was voor mij een soort kennismaking met de stad waar ik ‘in de toekomst’ zou gaan wonen. Inmiddels woon en werk ik hier ruim twee jaar en heb ik Almelo al aardig leren kennen. Mede door de ambtenarenrubriek die ik vorig jaar in het Almelo’s Weekblad had, voel ik me zelfs een beetje thuis bij ‘de gemeente’. Zo heb ik onder anderen Refik Sahil voor deze serie geïnterviewd. Refik kreeg tijdens de boekpresentatie het eerste exemplaar van ‘Procedures en Pistolen’ uitgereikt omdat ‘Hij een soort verpersoonlijking is van een groot deel waar het boek over gaat.’ aldus Mirjam Pool. Ik heb het boeiende, soms ook spannende en altijd goed geschreven informatieve verhaal inmiddels in één ruk uit gelezen. Ik voelde mee met de gijzelaars, met de andere ambtenaren, met Mirjam Pool zelf, maar ook met de gijzelnemer Ahmet O. en zijn echtgenote. Ik weet en begrijp nu veel meer van wat er toen is gebeurd en van de ambtelijke en bestuurlijke achtergronden. Alle perikelen rondom dit absurde gijzelingsdrama leveren al met al een intrigerend verhaal op, dat iedere Almeloër zou moeten lezen. Het knappe van de schrijfster, die alles minutieus onderzocht en geregistreerd heeft, is dat ze bij tijd en wijle haar eigen emoties en haar verbazing laat zien, terwijl ze tegelijkertijd objectief verslag doet zonder partij te trekken. Het verhaal raakte me af en toe echt. Dit riep de vraag bij me op: Als het lezen mij soms al emotioneerde, wat zou het dan met de direct betrokkenen doen? Ik vroeg het aan wethouder Bert Kuiper, zijn echtgenote Meta Meijer en baliemedewerker Refik Sahil. Ook de echtgenote van de gijzelnemer mevrouw Okci, haar juridisch adviseur John Eshuis en burgemeester Jon Hermans – Vloedbeld hebben een korte reactie op het boek gegeven. Ook Mirjam Pool zelf komt aan het eind van dit artikel nog even aan het woord.’

Recensie en reacties op

Mirjam Pool tijdens de presentatie van ‘Procedures en Pistolen’

Bert Kuiper
‘Bij het lezen van de teksten die over de gijzeling zelf gingen werd de hele film weer afgespeeld. Onze emoties en angsten zijn door Mirjam heel goed verwoord. Vanaf het moment dat de gijzeling begon tot aan onze bevrijding heeft ze de hele situatie haarfijn in beeld weten te brengen. Zelfs tot in detail. Bij het lezen van het boek werden de emoties mij af en toe de baas. Goed dat het boek er nu ligt. Het is een document. Het boek geeft inzicht hoe bestuurlijke processen hun beloop hebben. Hoe weerbarstig soms een traject is om een vergunning te krijgen. Het boek laat zien hoe snel de publieke opinie gevormd wordt en dat een dader opeens als slachtoffer wordt gepromoveerd; en daarmee de slachtoffers tegelijk daders worden. Wij als gegijzelden zijn erg blij dat het goed is afgelopen. Hoe anders had het kunnen gaan. Een gijzelnemer met twee geladen pistolen tegenover ons. En in de kamer naast ons het arrestatieteam van de politie met nog zwaardere wapens. Ik probeer er niet meer aan te denken. Lukt niet altijd. Persoonlijk ben ik blij dat Mirjam Pool de zeer misleidende uitzending van ZEMBLA ontrafeld heeft. Ze laat geen spaan heel van dit soort opruiende journalistieke berichtgeving.’ Zie ookwww.bertkuiper.nl

Meta Meijer
‘Ik heb het boek gelezen tot en met de eerste alinea van bladzijde 80 (het boek telt 388 pagina’s). Er kwamen me toen veel emoties en gedachten van die dag en de periode erna weer voor ogen, en dat was om het zacht uit te drukken niet leuk. En achteraf ook veel media aandacht die heel negatief was over ‘mijn Almelo’. Wat overigens onwaar bleek te zijn. Het zij zo. Maar het lezen werd me toen te confronterend. Het boek heb ik maar even terzijde gelegd. Ik moet het alsnog uitlezen. En dat ga ik zeker doen. De boekpresentatie op 16 mei in de bibliotheek ondervond ik als zinvol en ontroerend, maar ook weer confronterend. Alle gegijzelden waren aanwezig sommigen zelfs met aanhang en kinderen. Onze kinderen, kleinkinderen en enkele goede bekenden waren er ook. Dat vond ik fijn en warm. De reacties van mensen die ik ken of die mij kennen heb ik hartverwarmend gevonden. Erg apart/brutaal en zeer ongepast vond ik dat de echtgenote van de gijzelnemer aanwezig was.’

Refik Sahil
‘Dat ik het eerste exemplaar van het boek aangeboden kreeg voelt als een soort bekroning op mijn werk. Ik voel me zeer vereerd. Bevoorrecht. Ik heb er enorm veel positieve reacties over gehad en dat doet me goed. Ik heb het gelezen tot bladzijde 60. Je beleeft alles weer mee. Ik heb de beelden erbij. Wat ik heb gelezen klopt precies, alles komt terug. Dus dan leg je het steeds weer even weg, ook omdat ik het eigenlijk te druk met mijn kinderen heb om te lezen. Maar het blijft door je hoofd spoken. Het raakt je. Veel mensen weten niet wat een impact het heeft gehad. Het boek geeft volgens mij een compleet van de ambtenarij: het gaat om meer dan bouwen en vergunningen alleen. Ik hoop dat de lezers door het boek meer begrip krijgen voor mensen die in de publieke sector werken. Ga niet gelijk schreeuwen, kijk eerst eens in de spiegel. Ik ga het boek zeker helemaal uitlezen, en dat zou iedereen moeten doen.’

Mevrouw Okci
‘Allereerst willen ik en mijn echtgenoot ons medeleven tonen aan iedereen die op de dramatische dag op 16 juni 2008 is vast komen te zitten in het gemeentehuis. Ik zal de daad nooit goedkeuren. Dit geldt ook voor mijn echtgenoot en hij heeft erg veel spijt, dat het zo uit de hand is gelopen. Over het boek van mevrouw Pool wil ik het volgende zeggen: Bij het lezen was ik onaangenaam verrast en geshockeerd. We hadden meegewerkt aan dat boek, omdat we ervan uitgingen dat zij een objectief en integer verhaal zou schrijven. Het beeld dat van ons naar voren is gekomen, is vertekend en veel dingen die we hebben gezegd zijn uit hun context gehaald. Wij herkennen ons er niet in. We dachten dat het boek een afsluiting zou zijn van een zware periode, die alleen verliezers heeft gekend. Als wij hadden geweten dat zij ons als zwakzinnige criminelen neer zou zetten, dan hadden we er nooit aan meegewerkt. Dit is voor ons de zoveelste klap die we moeten verwerken. We zijn er erg verdrietig en teleurgesteld over.

John Eshuis
Op de website van juridisch adviseur John Eshuis staat onder het hoofdstuk ‘Procedures en Pistolen en de kunst van het weglaten’ te lezen wat hij van het boek vindt en gaat hij zeer uitgebreid op de diverse onderwerpen in. Twee hele korte citaten: ‘Het boek zou voor velen, die wat minder direct betrokken zijn geweest bij de situatie, duidelijker zijn indien er een aantal tijdstabellen in zouden hebben gestaan. Dat maakt voor velen het lezen makkelijker. En wat zeer nadrukkelijk naar voren komt is dat de schrijfster volledig gespeend is van welke juridische kennis dan ook. En dat geeft een verkapt beeld.’ Zie ook: www.jeejar.nl

Burgemeester Jon Hermans -Vloedbeld
‘Het boek van Mirjam Pool heeft deze gebeurtenis van vijf jaar geleden weer heel dichtbij gebracht. Veel medewerkers van de gemeente hebben hier destijds ook over gesproken met Mirjam. Als gemeente en organisatie zijn we verder gegaan. Sommige medewerkers hebben dit hoofdstuk afgesloten, voor anderen bracht het boek weer emoties teweeg. Het boek, maar ook andere recente gebeurtenissen, tonen aan hoe kwetsbaar mensen in openbare functies zijn en hoe belangrijk het is dat mensen hun werk in veiligheid kunnen uitvoeren.’

Mirjam Pool
‘Leuk dat het Almelo’s Weekblad opnieuw aandacht besteedt aan het boek. Ik wil hierbij wel even reageren op de opmerking over de aanwezigheid van de echtgenote van de gijzelnemer. Mevrouw Okci was uitgenodigd, zoals ik iedereen die betrokken is bij het boek heb uitgenodigd. Ik heb haar meerdere malen geïnterviewd, waarvoor ik haar zeer erkentelijk ben. Persoonlijk vind ik het dapper van haar dat ze is gekomen; ik neem aan dat ze vooraf verwachtte dat er veel mensen uit ‘het andere kamp’ zouden zijn. Los daarvan: de bibliotheek is een openbare plek; iedereen, ook niet-genodigden, was in principe welkom. Ik begrijp de emotie van Meta Meijer overigens wel, gezien hetgeen zij, met haar man, heeft meegemaakt..

Wat de reactie van mevrouw Okci betreft: ‘Ik ben verbaasd. Ik zet hen nergens neer als zwakzinnige criminelen – die woorden gebruik ik ook nergens, dat zijn de hare. Ik heb hen juist alle ruimte gegeven voor hun kant van het verhaal, en die ruimte hebben ze gekregen. In tegenstelling tot wat mevrouw O. zegt ben juist zeer zorgvuldig te werk gegaan door hen uitgebreid te spreken, consequent door te vragen op hun uitspraken en er in een later stadium nogmaals op terug te komen om me ervan te verzekeren dat dit hun verhaal is. Dat ik op bepaalde punten tot andere conclusies/bevindingen kom dan zij graag hadden gelezen, begrijp ik. Deze zijn echter tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek, waarbij ik ook andere gezichtspunten en andere informatie onder de loep heb genomen. Mirjam Pool zegt over de reactie van John Eshuis (‘Procedures en Pistolen en de kunst van het weglaten’) op haar eigen website o.m. ‘De kunst van het weglaten: daarmee heeft Eshuis een essentie van het schrijven te pakken. Had ik alles uit eerdere versies laten staan, dan was mijn boek dubbel zo dik geweest. En het telt nu al bijna vierhonderd pagina’s.’ Op haar blog op www.mirjampool.nl gaat zij dieper op zijn kritiek in.

Op de vraag hoe het vergaan is sinds de presentatie van het boek mailt Mirjam Pool: ‘Proceduren en Pistolen’ heeft al veel aandacht gehad in de media (regionaal en landelijk), daarnaast heb ik al redelijk wat persoonlijke reacties gehad van mensen die het boek hebben gelezen en er enthousiast over zijn. Iets wat mij natuurlijk erg goed doet. Je werkt jaren in stilte aan een boek, daarna gaat het de wereld in en is het maar afwachten of je werk wordt opgemerkt en hoe het wordt opgepakt. Gisteren hoorde ik van de uitgeverij dat de tweede druk al wordt voorbereid.’

Door: Margreet Strijker» 31/05/2013 » Gijzeling » 0 reacties

Bron: site van de Volkskrant .

 

OPINIE Programmamaker Sinan Can kreeg voor de Zembla-uitzending ‘Gijzeling in Almelo’ de prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek. Columnist Meindert Fennema vindt dat verontrustend. ‘Deze onderzoeksjournalistiek ruikt naar riool.’

Mijn vorige column ging over het boek Procedures en pistolen, een minutieuze beschrijving van de gijzeling van een Almelose wethouder en vier ambtenaren. Mirjam Pool analyseert het proces dat leidde tot die gijzeling vanuit verschillende perspectieven en komt tot de conclusie dat een groot deel van het Almelose publiek, maar ook een aantal media het perspectief kiest van de dader, Ahmed O. hij is een Turkse kok, die – zo lijkt het – op schandelijke wijze wordt tegengewerkt door het gemeentebestuur bij het verkrijgen van een vergunning voor een nieuw restaurant.

Niet de gijzelnemer Ahmet O. is in de ogen van veel journalisten en Almeloërs verantwoordelijk voor de gijzeling, maar wethouder Sjoers. Sjoers werd door Zembla beschuldigd van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek, een beschuldiging die bij nader onderzoek van Mirjam Pool geen stand houdt.

Leugens
De maker van de bewuste Zembla-aflevering over de gijzeling van Almelo, Sinan Can, belde Mirjam Pool maandagavond op en beschuldigde haar van leugens. Een VARA-jurist was bezig, zei hij, om te bezien of de schrijfster van Procedures en pistolen vervolgd kon worden. Zij zou er meer van horen, zei Can en gooide vervolgens de hoorn op de haak.

Ik besloot Sinan Can te bellen, maar Sinan hij weigerde mijn vragen te beantwoorden. ‘De zaak ligt bij de juristen van de VARA,’ zei hij.
‘U doet nu hetzelfde als burgemeester Knip van Almelo destijds,’ zei ik. Die weigerde commentaar te geven omdat de zaak onder de rechter lag. Hij werd door Zembla met een camera langdurig achtervolgd.

‘U bent te laat’ riep Sinan Can, ‘ik zie u bij de raad voor de journalistiek’. ‘Gaat u mij dan ook aanklagen?’ vroeg ik verbaasd.
Hij kalmeerde en ontkende dat. ‘U bent een aardige man’ zei hij. Ik vroeg mij af waar hij dat uit opmaakte, want wij hadden elkaar nog nooit ontmoet. Maar toen ik hem zei dat ik het bij het schrijven van mijn column helaas zonder zijn commentaar zou moeten doen, riep hij: ‘U schrijft maar lekker uw stukkie’ en drukte mij weg.

Sympathiek
Sinan Can is kennelijk een man van snelle stemmingswisselingen, net als die aardige kok Ahmet O. uit Almelo, waarvan Zembla een ontroerend portret geschetst had. Dat portret was zo sympathiek, dat de advocaat-generaal zich ter zitting afvroeg of de innige relatie tussen mevrouw O. en een van de programmamakers daar misschien debet aan was.

In de kwestie rond de aanvraag van de vergunning voor grand café de Rechter speelde een Bibob-onderzoek een centrale rol. Dat onderzoek was in gang gezet door de gemeente Almelo. Ahmet O. en zijn vrouw Ayse konden niet duidelijk maken wat de herkomst was van een lening van 150.000 euro waarmee zij het restaurant wilden verbouwen. Uit het Bibob-onderzoek, waarvan de eindconclusie pas een aantal weken na de Zembla-uitzending bekend werd gemaakt, bleek volgens Mirjam Pool niet dat dat geld een criminele oorsprong had, maar de bron bleef onduidelijk.

Wel wist de gemeente al voordat het tot het Bibob-onderzoek besloot dat Ahmet O. in 2004 al was veroordeeld wegens verboden wapenbezit. Daarnaast zou er sprake zijn van bedreigingen en waren er vermoedens van contacten met criminele organisaties, waaronder de PKK.

Angst
Het probleem met het Bibob-onderzoek is de vertrouwelijkheid ervan. Het gemeentebestuur dat zo’n onderzoek aanvraagt, mag over de inhoud geen enkele mededeling doen. Maar dat zo’n Bibob-onderzoek gaande was, dat wist ook Sinan Can. Ik had hem graag willen vragen waarom Zembla er niets over vermeld heeft. Ook bij de herhaling van het Zemblaprogramma ‘Gijzeling in Almelo’ bleef dat Bibob-onderzoek onbesproken. Net als het feit dat inmiddels tijdens de rechtszaak naar voren was gekomen dat de concurrent van Ahmet O., Jan Torny, zich tijdens de gijzeling doodsbang op het politiebureau meldde.

Torny had eerder, ook tegenover Zembla, het gerucht ontkend dat hij door Ahmet O. was bedreigd, maar de rechters zijn er – met het Openbaar Ministerie – van overtuigd dat Torny’s publieke ontkenning werd ingegeven door angst. Ook de mogelijke banden van Ahmet O. met de PKK komen bij Zembla niet aan de orde, en dat terwijl Ahmet O. in de rechtzitting verklaart sympathie te hebben voor de PKK. Ik had Sinan Can, die zelf van Turks-Koerdische komaf is, daar graag naar gevraagd.

Nadat Ahmet O. veroordeeld was (eerst tot 9 jaar en in hoger beroep tot 11 jaar) is Zembla nooit meer op de zaak teruggekomen. Dat is, gezien de strekking van haar uitzending, opmerkelijk. Sinan Can deed ook de research voor de Zembla-uitzending over Ayaan Hirsi Ali (‘Heilige Ayaan’), waar deze neergezet werd als een ordinaire economische vluchteling die de IND bedrogen had. Ik had Sinan Can willen vragen waarom hij Ayaan zoveel harder aangepakt had dan Ahmet O. Zouden daar misschien politieke motieven aan ten grondslag hebben gelegen?
Het meest verontrustend vind ik dat Sinan Can voor de uitzending van Zembla ‘Gijzeling in Almelo’ in 2009 een prijs kreeg voor de beste onderzoeksjournalistiek. Deze onderzoeksjournalistiek van Zembla ruikt namelijk naar riool.

Meindert Fennema is emeritus hoogleraar politieke theorie. Hij schrijft iedere vrijdag een column voor Volkskrant.nl.» 23/04/2013 » Gijzeling » 0 reacties

Op 16 mei aanstaande is de boekpresentatie van het boek dat Mirjam Pool schreef n.a.v. en over de gijzeling in het stadhuis van Almelo op 16 juni 2008. De presentatie in ‘s middag in de bibliotheek van Almelo. Inhoud van het programma weet ik nog niet.

 

Procedures» 08/04/2013 » Gijzeling » 0 reacties

Almelose gijzeling gaat hele wereld over

donderdag 19 juni 2008 | 16:16 | Laatst bijgewerkt op: zaterdag 21 juni 2008 | 22:48

ALMELO – De gijzeling van Bert Kuiper en Almelose ambtenaren is de hele wereld over gegaan. In kranten en op de tv is de Almelose wethouder genoemd, van CNN tot Sky News. Het Openbaar Ministerie kreeg persvragen uit Noorwegen, Rusland, Spanje en Engeland.The Jerusalem Post schrijft over Almelo, een plaats 70.000 inwoners, op 160 kilometer ten oosten van Amsterdam. In het Panamese La Prensa wordt geschreven over ‘crisis en Hollande’. In de Diário de Noticias in Lissabon wordt Almelo beschreven als een ‘cidade pacata’, ofwel een rustig stadje in het oosten van Nederland. Ook media uit Soweto (Zuid-Afrika) en China doen verslag van de Almelose gijzeling. Zo staat er op een Chinese site een verhaal bij een foto van de uitgebrande auto van gijzelnemer O.» 25/02/2013 » Gijzeling » 0 reacties

Moet ik dan weer schrijven dat er de laatste dagen weer berichten verschijnen over mijn gijzelnemer van 2008. Heel vervelend , moet maar.
Moet ik schrijven dag ik bezig ben ( met anderen ) met het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de PvdA? Moet ik U belasten met mijn zorgen over voldoende goede kandidaten voor de kandidatenlijst PvdA 2014?
Moet ik melden dat ik niet hoop dat die vreemde vogel in Italië niet weer aan de macht komt ? Ja, die bunga Berlisconi. Zeer slecht voor Europa. Dan Italië er maar uit.
Terwijl ik dit schrijf is Ilse de Lange op Radio 1.
Veel over De Oostvaarders in De Twenth Ruiten Drie van vandaag. Zie mijn Twitter en Facebook pagina’s.» 21/02/2013 » Gijzeling » 0 reacties

Het is nu bijna vijf jaar geleden. De gijzeling, mijn gijzeling onder bedreiging van twee vuurwapens. Bij me waren vier ambtenaren. Geweldige mannen die aan het werk waren. Ambtenaren in dienst van de Almelose gemeenschap. Ook op die dag. Ook op 16 juni 2008. Ze waren gewoon aan het werk. En dan komt er zo’n gek, zo’n doorgedraaide Turk / Koerd. En die man gooit ineens ons hele leven over hoop. En elke dag worden we daar fijntjes aan herinnerd. Een vraag, een opmerking of een perspublicatie. Of de buur vraagt nog eens : “Hoe gaat het met je ? ” Lief , maar toch…. Dan ga je weer terug naar die dag. Naar 16 juni 2008. Naar de gijzeling.
Deze week zag ik mevrouw Okci nog lopen in Almelo. Schrik ? Nee. Afschuw? Ja. De zoon zei voor TVOost : “mijn vader lieve man”. Tot op heden weten we niet wat mevrouw de echtgenote vindt. Ook al was ze bij P & W.
De claim van B en W ( € 260.000 ) zal voorlopig niet worden ontvangen. Over vijf jaar vraagt de gemeente weer. Een meer dan goede zaak. Wij als gijzelnemers hebben ook een bedrag gevraagd en gekregen. Bij niet betalen betekent dart voor Okci langer zitten. Zo simpel is het.
Wat ik maar wil zeggen . Het is bijna vijf jaar geleden. Ahmet Okci zit achter de tralies en wij ( Gerrit, Henk, Jeffrey, G. en ik ) met het trauma. De Eén wat meer dan de ander. Godver…de Godver…..de Godver………..» 21/02/2013 » Algemeen, Gijzeling » 0 reacties

20130221-095115.jpg» 20/02/2013 » Gijzeling » 0 reacties

Bij gijzelnemer Okci valt niets te halen
Woensdag 20 februari 2013, 8:31

Bij Ahmet Okci, de man die in juni 2008 een gijzeling pleegde in het stadhuis van Almelo, valt niets te halen. De gemeente Almelo start daarom geen civiele zaak tegen Okci. Volgens de gemeente heeft de hele gijzeling bijna 260.000 euro gekost.

In 2012 heeft de gemeente Okci aansprakelijk gesteld voor de totale schade. Omdat al wel duidelijk was dat er niets te halen viel, is hem aangeboden om bij betaling van een bedrag van 37.500 euro het restant van de vordering zou worden kwijtgescholden.

De inkomens- en vermogenspositie van gijzelnemer is van dien aard dat op dit moment daar niets te verhalen valt. Ook de partner van gijzelnemer biedt geen verhaalsmogelijkheden aangezien zij een omvangrijke schuldenlast heeft als gevolg van een faillissement. Daar komt bij dat gijzelnemer en zijn partner buiten gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Al met al wordt het opstarten van een civiele procedure, met alle daaraan verbonden kosten, niet opportuun geacht. De kosten worden begroot op 20.000 euro per procedure. Wel stelt de gemeente de gijzelnemer om de 5 jaar schriftelijk aansprakelijk voor de totale vordering om verjaring te voorkomen.
Share on facebook Share on twitter Share on hyves Share on email More Sharing Services
0» 15/12/2012 » Gijzeling » 0 reacties

Deze dagen nog eens de teksten na gelezen die we mochten inzien. Hetbgaatvdan over de 16e juni. Mirjam heeft een mooie weerslag gemaakt van hetgeen we haar verteld hebben. De rest van het boek ken ik, kennen we, niet. Spannend wat ze opgeschreven en dus gehoord en gelezen heeft. Ik heb een behoorlijke stapel knipsels, mails, brieven en dat soort zaken. Gaat allemaal over mijn gijzeling. Wat moeten er mee? Wat meten mijn vier medegegijzelden er mee? Zij zullen ook een heel archief hebben bijgehouden.
Het is al zo lang geleden; en toch ook zo dicht bij.» 05/12/2012 » Gijzeling » 0 reacties

Nog steeds op zoek naar de woorden en zinnen die precies kunnen verwoorden wat m die dag is overkomen. De vele knipsels dieik bewaard HB, helpen me niet. Teruglezend het deel van het boek van Mirmjam Pool over wat min, en mijn vier kompanen is ovekomen, geef me de nodige rust. Rust die nu eindelijk eens wil. Nog vandaag werd ik over de gijzelingsactie aangesproken. Het houdt niet op!
De publicatie van het boek van Mirjam kan niet vroeg genoeg komen.

” de telefoon gaat. Politie! “» 30/11/2012 » Gijzeling » 0 reacties

Ik heb begrepen dat het boek van Mirjam Pool in januari uitkomt. We kennen natuurlijk ons eigen verhaal. We kennen niet wat ze heeft geschreven over de procedures er om heen. Mirjam heeft de rol van de gemeente in beeld gebracht. Ook heeft ze gesproken met de Fam. O . Ben zeer benieuwd wat ze daarvan heeft opgetekend.
Vorige week was er nog een gijzelingsfilm op tv. Afgezet. Ik kon er niet naar kijken. Teveel bekende beelden. Bah.
Dezewwek voor tv oost nog gezegd: het is ons overkomen en het gaat nooit weer weg.» 24/11/2012 » Gijzeling » 0 reacties

Aanstaande maandag is er op RTV Oost om 17.15 uur een uitzending met de naam ” en dan nog even dit”. Daarin aandacht voor de bedreiging van een wethouder van de gemeente Kampen. Ik ben uitgenodigd om te vertellen wat een bedreiging / gijzeling met een persoon doet.
Later op de avond is er dan een herhaling.» 23/11/2012 » Gijzeling » 0 reacties» 21/11/2012 » Algemeen, Gijzeling » 0 reacties

Ja, binnenkort weer een vervolg.