» 07/03/2013 » Na 3 maart 2010, Politiek » 0 reacties

Net een oude tekst in mijn computer terug gevonden. Moet eind februari / begin maart 2010 zijn geschreven.

Dat was het dan.
Bijna drie maart. Velen van ons gaan naar de stembus. We kiezen een nieuwe gemeenteraad en leggen daarmee de basis voor een nieuw college van B en W. Ik doe daar zelf niet meer aan mee. Uit solidariteit met mijn partij sta ik als lijstduwer op lijst 1. Zal dus geen zitting meer nemen in de gemeenteraad en ben niet beschikbaar voor de post van wethouder. Ik kwam in 1986 in de gemeenteraad en werd in 1992 wethouder. Het is mooi geweest. Reken daar bij dat ik ook acht jaar in het Dagelijks Bestuur van de Regio Twente heb gezeten. Ik heb natuurlijk de laatste weken graag mee gedaan aan de campagne. Ik dacht eerst dat het dan een jaar zou duren voor de volgende, maar nee. Op 9 juni moeten we alweer naar de stembus, dus weer campagne. Ik vind het ook niet leuk meer. Er wordt erg op de man gespeeld. ALA-AOV zegt dat een collega van mij liegt maar kan dat niet waarmaken. De VVD probeert via een lokale “nieuwssite” haar stemmingmakerij op te voeren. Dat is hun vorm van transparantie en duidelijkheid. Ooit hingen ze marktprincipes aan, nu zijn ze bang voor de marktwerking ( Almelo Nouveau).
De raad is naar mijn mening ook erg bezig met details, dat mag maar schiet niet echt op. Een insprekende burger krijgt bij voorbaat gelijk. Raadsleden zijn er blijkbaar niet voor in het leven geroepen om ook eens nee te durven zeggen. En toch zeg ik: wethouder zijn is een prachtig vak. Ook in de mooie gemeente Almelo. Het is goed en het is mooi geweest.
Ik draag het stokje over. Woensdag naar de stembus. Dan nog een poosje demissionair en dan ambteloos burger. Zal wennen zijn maar ben er wel aan toe.



» 14/10/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Op deze veertiende oktober las ik dat de gemeenteraad van Almelo nu bestaat uit veertien partijen. En moet er dus weer een fractiekamer komen met alle andere extra kosten van dien. Of zou mevrouw Dikmen ergens “bij in trekken”. Op Twitter zag ik al de eerste uitnodiging. Zal lastig worden voor mevrouw Dikmen om in haar ééntje haar achterban tevreden te houden. Een dilemma! Zou een mooi onderwerp voor Rumoer zijn.



» 02/09/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

College: ‘Bezuinigingen zullen hard aankomen’

ALMELO – De gemeente Almelo wil uiterlijk per 2013 2 miljoen euro bespaard hebben op gemeentelijke subsidies. De gevolgen daarvan zullen in de stad en z’n ommeland hard aankomen. Dat heeft het college van B en W duidelijk gemaakt tijdens de toelichting op de najaarsnota aan de gemeenteraad.
„De financiële situatie vraagt om keuzes te maken. Harde keuzes, die in de stad gevoeld zullen worden”, aldus wethouder Johan Andela. Van de zogenoemde ‘kaasschaafmethode’ zal daarbij geen sprake zijn, verklaarde Jan van Marle, wethouder van Financiën.
Het college gaat in de najaarsnota uit van een bezuinigingsbedrag van 12 miljoen euro voor de komende jaren. Zo’n 5,5 miljoen euro moet uit de eigen organisatie komen, de rest uit onder andere het gerichter inzetten van sociale voorzieningen en regelingen op het vlak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar ook de subsidiekraan wordt deels dichtgedraaid.
In de gemeenteraad wordt gehoopt dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend. PvdA-voorman Luc Schuur zei dat zijn fractie ‘ervan uitgaat dat tekorten op open eindregelingen als de Wmo niet ten koste gaan van de voorzieningen’. Zijn eigen partijgenoot, wethouder Theo Schouten hielp hem echter gelijk uit de droom. „We zullen naar het niveau van de regelingen kijken”, antwoordde deze. Met andere woorden: de kwaliteit van de voorzieningen is wél in het geding.
Om de tekorten het hoofd te bieden denken onder andere PvdA en SP er over om de algemene reserve van de gemeente minder te laten stijgen dan het college wil. Dan blijft er meer geld over om bestaande voorzieningen op peil te houden. Het college voelt daar vooralsnog niets voor.



» 31/08/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

politieke krachtsverhoudingen in het college van B en W van Almelo raakt de spijker op de bekende kop. Mijn gesproken column ging ook die kant op. Vraag is hoe dat in de gemeenteraad met name door de fracties van PvdA en CDA “opgepakt” wordt. Het zou een hete herfst in Almelo moeten worden. En dat kan vanavond al beginnen.



» 03/08/2010 » Na 3 maart 2010, Politiek » 0 reacties

is het steeds weer de VVD die van zich laat horen. PvdA en CDA zijn “akelig” stil. “The winner takes it all” , zullen we maar zingen.



» 26/07/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

of het nieuwe stadhuis op een andere plek kan of  doet het totale college dat? Duurt weer een paar jaar! En……. dan hoef je ook nog niets te besluiten, hoef je (nog) geen verantwoordelijkheid te nemen. Zuur? Nee, teleurgesteld.



» 26/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Ja hoor. Het is zo ver. Nu echt wethouder af. Het nieuwe college gaat morgen aan de slag. Jammer dat er vanavond hoofdelijk gestemd moest worden. Schriftelijk en dus geheim.  Prima. Maar dan kan dan ook voor alle vijf de kandidaat wethouders op één briefje. Dat doen ze dan de volgende keer. Net als de vorige keer.

We hebben ook dus nu ook vier nieuwe raadsleden: Vos ( CDA ), Simmering ( VVD ), Stapel en Borgman ( PvdA ).



» 24/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Het college ( 2006-2010) heeft vanavond afscheid van elkaar genomen. We gingen op de Solex en daarna moesten we ons eigen diner bereiden. Geweldig. Wat een avond. Met weemoed neem ik afscheid van de collega’s. Dinsdag zit er een nieuw college : PvdA-VVD en CDA. Ze gaan een zware tijd tegemoet. Bezuinigingen op alle fronten. Gelukkig staat er in het collegeprogramma dat Hof 88 ondersteuning blijft behouden. Geweldig!

Ik wens Mieke, Theo, Jan, Gerrit en Johan veel succes.



» 23/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Kuiper_kamer_deur_(2)

Foto: J.W. Mensink – gemeente Almelo



» 22/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Als ik lees en hoor wat het onderhandelingsresultaat is, lijkt het erop dat een ieder heeft gewonnen. Kan toch haast niet? Ik lees in ieder geval al dat het nieuwe college al 4 miljoen euro verlies heeft geleden op de bouw van Fortzezza. Veel geld in  deze tijd.



» 21/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Vanmorgen echt de laatste dingetjes uit mijn bureau gehaald. Sleutels en dergelijke ingeleverd .



» 20/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

De aanpassing van deze site is nog niet tot mijn tevredenheid. Schrik dus niet al er binnenkort een ander scherm op uw netvlies komt.

Had u de poll hieronder al ingevuld over de komst van een nieuw college? Zo ja, dan even terugkijken of u gelijk had.



» 19/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Afgelopen vrijdag kreeg ik nog al wat cadeautjes bij mijn afscheid. Vanmorgen werden ze thuisgebracht. Wat een verwennerij.



» 18/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Toch veel gebeurd deze week. VVD krijgt twee wethouders in Almelo, PvdA ook en het CDA 1. En wie wordt de tweede wethouder voor de VVD? Gerrit van Woudenbergh, de fractievoorzitter. Het kan verkeren. Vraag is of hij de vier jaar zal volhouden. Laten we daar voor de stabiliteit van ons gemeentebestuur van uit gaan. Ik wens ze allen veel succes. 27 april installatie?



» 17/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Op de site van Almelo Nieuws foto’s van mijn afscheidsreceptie. Klik.



» 16/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Mijn afscheid als wethouder voor de PvdA in Almelo was geweldig. Iedereen hartelijk dank voor deze geweldige dag!



» 15/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Vanmiddag naar het afscheid van collega Pieter van der Vinne. Tubbergen. Dit afscheid gaat gepaard met een symposium over het landelijk gebied.



» 12/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Plakboek 9

Plakboek 9a

Plakboek 10



» 08/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Even aanklikken voor vergroting.

Plakboek4 001



» 08/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Plakboek4



» 08/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Plakboek3

Op de beelden klikken voor vergroting!



» 07/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Gisteren kon ik meeluisteren met de formateur die verslag dit van de onderhandelingen tot nu toe. Ik merkte aan “de niet onderhandelaars” dat geprobeerd werd meer los te krijgen. Dat werd helemal duidelijk toen we het hadden over Fortezza. Het plan zit nu een paar dagen in mijn portefeuille. Er kwam een motie om nog eens een keer weer alles en nog wt te onderzoeken. Een motie met dynamiet geladen omdat bij aan name we door de tijd heen zouden vliegen en dat er niet op één juli gebouwd zou kunnen worden. En dus………vervallen van subsidies. Ik begreep dus niet dat ALA-AOV in het begin van de avond helemaal niet bang was dat er claims zouden kunnen komen en dat ze een uur later een motie ondersteunen waarin de claims voor het oprapen liggen. Duidelijk werd voor mij dat het allemaal ging om inzicht te krijgen in de echte stand van zaken van de onderhandelingen. Iedereen wil meepraten. En ja, daar gaven PvdA, VVD en het CDA natuurlijk niet aan toe.  Nu na gisteren avond ben ik echt buitenstaander geworden. Het was de laatste raadsvergadering.



» 01/04/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Ik ben bezig met het schrijven van mijn afscheidsspeech. Heeft u nog tips dan wel tekstvoorstellen?



» 31/03/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Op de site van TC Tubantia nog eens de koppen gesneld.

Nieuw college laat op zich wachten ( Hengelo)

Hümmels: Eerste kans is alweer gemist door de raad ( Almelo)

Informateur in Tubbergen zet CDA aan de kant

GBT houdt vast aan een plek in het college van Twenterand

Afscheid met gemengde gevoelens ( Dinkelland)

Advies: overleg CDA, BB en GB (Hellendoorn)

College eind april aan de slag ( Rijssen- Holten )



» 27/03/2010 » Na 3 maart 2010 » 0 reacties

Ik schreef al eerder dat ik het erg jammer vind dat er zo weinig politiek getwittert wordt op de Almelose schaal. Raadsfracties zouden zich transparanter moeten opstellen. Of zijn ze bang voor een openbare discussie? Na de verkiezingscampagne zou dit een mooi aanbod aan de kiezers kunnen zijn. Maar ja, dan moet dat wel durven!