» 22/02/2016 » opvallend nieuws » 0 reacties

Lees ik net in het boek “De Nieuwsfabriek” van Tob Wijnberg ( al eerder uit geciteerd )een opsomming waar het nieuws gisteren , vandaag en wellicht morgen vol mee zal staan. Hier komt het :
“natuurrampen, ongelukken, brandhaarden, oorlogen, aanslagen, epidemieën, moorden, verkrachtingen, overvallen, schietpartijen, martelingen, gevechten, kapingen, gijzelingen, recessies, depressies, faillissementen, massaontslagen, inflatie, schulden, bezuinigingen, protesten, omvallende banken, corrupte politici, falend toezicht, omkoping, afpersing, hongersnood, armoede, onderdrukkingen, censuur, milieuvervuiling-en ga zo maar door.”
Vanavond maar eens turven als ik weer een nieuwsbulletin zie.

Het boek is van 2013 en uitgegeven door De Bezige Bij.» 20/02/2016 » opvallend nieuws » 0 reacties

Almelo, 20 februari 2016.

Aan het College van Burgemeester en wethouders
Gemeente Almelo.

Betreft : onderscheiding Herman Finkers.

Geacht College,

Al vele jaren is Herman Finkers een warm pleitbezorger voor onze stad Almelo. Zelfs zijn uitspraak over het “beroemde stoplicht “ zette Almelo positief op de kaart.

De laatste jaren is het pleiten door hem voor Almelo alleen maar toegenomen. Met voor mij, en velen met mij, als hoogtepunt de Oudejaarsconference 2015.

Deze zomer wordt Herman Finkers door zijn collega’s in het zonnetje gezet tijdens het Amsterdams Kleintheater Festival.

Ik denk dat ik namens vele Almeloërs spreek als ik zeg dat Herman Finkers een gemeentelijke onderscheiding zou moeten krijgen. Welke dat zou moeten zijn is voor mij moeilijk aan te geven. Dat laat ik graag aan het stadsbestuur over.

Bert Kuiper» 22/07/2015 » opvallend nieuws » 0 reacties

ALMELO – De Stichting Atelierroute Almelo organiseert het evenement voor de laatste keer, vanwege geldgebrek. Het jubileum van volgend jaar wordt net niet gehaald.
Het is voor de komende editie van 25, 26 en 27 september nog gelukt om een leuke Atelierroute neer te zetten, maar daarna is het afgelopen. Die sombere boodschap brengt voorzitter Marius Leijten van de Stichting Atelierroute Almelo. “We hebben dit jaar 4.000 euro subsidie gekregen van Almelo Promotie en dat is weer minder dan vorig jaar. Vijf jaar geleden kregen we nog 20.000 euro van de gemeente”, vertelt hij. “We moeten onze zaken elk jaar anders regelen omdat er weer is gekort op het bedrag voor ons evenement.”

Bezwaar

De stichting heeft een brief gestuurd naar Almelo Promotie, dat de subsidies verdeelt, waarin alle punten worden weerlegd. “Maar nu blijkt dat wij als organisatie helemaal geen bezwaar kunnen indienen. Dat is toch gek?”, aldus Leijten.

Daar komt bij dat exposeren in de burgerzaal van het stadhuis niet meer kan, na de verhuizing. “We kunnen tegen kostprijs in de nieuwe trouwzaal, maar dat is te duur. Daarom is de Herman Krikhaar-expositie dit keer in samenwerking met de ondernemers opgezet. De kunstwerken worden in de winkeletalages in de binnenstad geplaatst.

Wethouder

Voorzitter Leijten wil toch nog in gesprek met wethouder Claudio Bruggink van cultuur. Samen met Ellen Lamberts van de Bibliotheek Almelo, die het evenement ondersteunt, heeft Leijten aangeklopt bij de politiek. “Maar we hebben niet genoeg steun gekregen.» 03/01/2015 » opvallend nieuws » 0 reacties

IMG_20150103_0001» 24/09/2014 » opvallend nieuws » 0 reacties

Op e site van Coen Mulder is een mooi fotoreportage te zien over het derde Muurgedicht in Almelo . Klik hier. . Op de Gele Raaf overigens ook.» 16/05/2014 » opvallend nieuws » 0 reacties

IMG_0025

IMG_0023

IMG_0024» 04/05/2014 » opvallend nieuws » 0 reacties

IMG_0103

IMG_0095

IMG_0096

IMG_0097

IMG_0098

IMG_0100

IMG_0101

IMG_0102

Kijk ook eens hier.» 03/01/2014 » opvallend nieuws » 0 reacties

IMG_0053

IMG_0052» 17/09/2013 » opvallend nieuws » 0 reacties

Het is weer zover. Voor 1 november kunnen weer kandidaten aangemeld worden voor de Stadsprijs 2013. De uitverkiezing zal best weer spannend worden. Inzendingen kunnen naar : stadsprijs@almelo.nl . Doe mee!» 10/09/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties

Vandaag de digitale enquete van de gemeente Almelo gaat voornamelijk over gevoelens van veiligheid. Ook vragen over het bestuur en de berokkenend van de bevolking. Inbraak, meedenken en gehoord worden en zo. Over het algemeen kon ik positieve antwoorden geven. Negatief was ik over het onderhoud van de fietspaden. Ik vind dat de gemeente meer aandacht moet hebben voor de wortelopgroei.» 19/03/2012 » opvallend nieuws, Politiek » 0 reacties

Het begint een beetje te rommelen in de coalitie. Fractievoorzitter Nijhuis van de VVD heeft het over ‘lijken in de kast’ en Stapel van de PvdA fractie en vice-voorzitter van de gemeenteraad spreekt over arrogantie bij de VVD.
Dat wordt nog wat in de aanloop naar de Voorjaarsnota.
Ze kunnen beter vriendjes blijven. De stad, de Heerlijkheid Almelo, staat voor grote uitdagingen. ‘Alle hens aan dek’ zou ik zeggen.» 19/03/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties» 10/03/2012 » opvallend nieuws, Politiek » 0 reacties

De Rekenkamer Commissie van de gemeente Almelo heeft onderzoek gedaan naar het dossier Fortezza. De gemeenteraad wilde wel eens weten hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren dat er uiteindelijk niet door Projectontwikkelaar Van der Looy uit Weert gebouwd en en de gemeente er vele miljoenen heeft verloren. De RCA zou een feitenrelaas moeten op stellen en leer- en verbeterpunten moeten aanwijzen. Dat is gebeurd.
Afgelopen dagen komt er een wending; nader onderzoek door de RCA en een brief aan de gemeenteraad slaan in als een bom. De RCA laat vrij duidelijk doorschemeren dat men is tegen gewerkt door ambtenaren en college in het op zoek gaan naar ‘de feiten’. Het woord ‘obstructie’ valt.
De komende dagen zal de gemeenteraad van Almelo zich voor bereiden op een raadsdebat. Het zou maar zo kunnen dat er een motie van wantrouwen op tafel komt. Ook zullen de peilen op het ambtelijk apparaat afgeschoten worden. Bekend is dat in een politieke omgeving het college van B en W altijd (politiek) verantwoordelijk is. Daar zal dan ook de eerste klap vallen of er ambtenaren zijn die ook ‘in beeld komen’ is afwachten.
Saillant detail : twee raadsleden ( Te Seldam van het CDA en Abdulatief van de VVD) zitten in de Rekenkamer Commissie Almelo. Er zijn vele ogen op hen gericht. Nemen ze afstand van hun eigen conclusies ?
TC Tubantia / Almelo heeft er een peiling over op de site staan. Zal wel laat worden woensdagavond.» 20/02/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties

045» 17/02/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties

Almelo, 17 februari 2012

Aan het college van B&W gemeente Almelo

Betreft Rapport van de Rekenkamer Commissie Almelo “de slag om Fortezza”

Geacht College,

Het rapport van de RCA inzake Fortezza geeft de fractie van ALA-AOV aanleiding tot enkele
vragen. Deze vragen zouden wij beantwoord willen hebben voordat de Raadsbehandeling van dit
rapport plaats vindt.
De RCA meldt dat de akte van levering.dd 29.6.2006 niet in de dossiers te vinden was.
Noch het origineel noch een voorlopige akte werden gevonden.
De inhoud van deze akte was van cruciaal belang bij de onderhandelingen over terugkoop van
de grond.Het huidige college heeft de onderhandelingen met van der Looy gevoerd over terug-
levering van de grond door van der Looy aan de gemeente (zie verslag gesprek dd 20.6.2010)
Volgens onze informatie werden de onderhandelingen gevoerd onder leiding van de wethouders
van Marle en van Woudenbergh.

Vraag 1: beschikten deze wethouders, vóór en tijdens de onderhandelingen, over de akte van
levering dd 29.6.2006?

Waarom deze vraag?
In de akte van levering wordt namelijk verwezen naar de op de koopovereenkomst van toepassing
zijnde algemene verkoop voorwaarden van de gemeente Almelo, waarin wordt bepaald dat indien
van der Looy niet op tijd met de bebouwing begint, de grond weer aan de gemeente moest worden
terug verkocht. In de bepaling staat “tegen de in de verkoopovereenkomst genoemde prijs, zonder
vergoeding van kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht of de tijdelijke financiering “
Er wordt niet gesproken over het vergoeden van eventuele schade geleden door van der Looy maar een
schadeloosstelling is expliciet uitgesloten.

Nu uit de beschikbare en bekende contracten niet blijkt dat er een schade vergoeding verschuldigd
zou zijn is de vraag gerechtvaardigd op welke juridische basis deze steunt. Te meer nu expliciet is
bepaald dat de kosten van de tijdelijke financiering ook niet vergoed zouden worden.

Vraag 2 Waarom hebben de onderhandelaars geen gebruik gemaakt van dit recht van terugkoop?

Waarom deze vraag?
Als de voorwaarden bekend waren, had de gemeente gebruik kunnen maken van dit recht en dan
had van der Looy geen aanspraak kunnen maken op een schade vergoeding ( ruim 2,4 miljoen euro).
Voorlopig is de conclusie van ALA-AOV dat de onderhandelaars de akten niet gelezen hebben,
daardoor de voorwaarden niet kenden en dat ten gevolge daarvan een zeer kostbare onnodige schade
vergoeding aan van der Looy is uitgekeerd.
Wij verwachten voor 1 maart as antwoord op bovenstaande vragen.

Hoogachtend,

Gijs Stork
Fractie voorzitter ALA-AOV» 16/02/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties

044

045

046

047» 16/02/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties

Stukje uit het rapport van de Rekenkamercommissie Almelo :» 09/02/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties

043
In de krant een analyse van Leo van Raaij over de geschiedenis van Fortezza. Alles colleges en raadsleden die ermee van doen hebben gehad worden nog eens genoemd. Mooie kop ook : “Raad moet leren van rapport Fortezza”.
Luc Schuur van de PvdA fractie :Volgens hem is een discussie over mogelijk aftreden (bk: van collegeleden) onvermijdelijk.

Hieronder een stukje uit de rubriek De Wandelgang» 08/02/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties

041
Mooi verhaal van Tom van den Berg over DJ Bert Schmitz in de TC Tubantia van vandaag.

042
Fracties in de gemeenteraad van Almelo trekken ten strijde tegen het College van B en W : rapport Fortezza laat blijkbaar het falen van vorige colleges zien. Daar zat ik ook in. Oud collega Sjoers wil volgens de krant (nog) niet reagren. Is ook verstandig.
Moet wel even kwijt dat vele raadsleden van nu er in het verleden ook bij zaten. Nu niet op de zaak vooruitlopen. Discussie volgt.» 07/02/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties

039
Tjonge jonge….. ze hebben ( de gemeenteraad ) iets gevonden . Fortezza en en de IISPA. Twee omvangrijke rapporten. Op zich niets mis mee ; onderzoek door RCA. Sterker nog : Ik ben er blij mee. Laat maar zien waar ik het goed en verkeerd heb gedaan. Laat maar zien waar door wie dan ook in de boor ben genomen. Transparantie heb ik altijd hoog in het vaandel gehad. Nu dus ook. KOM MAAR OP!!!!!!!!!!! Ik heb niets verzwegen en niets te verbergen.

040
Het bericht dat wethouder van Woudenbergh niet goed meer weet wat hij gezegd heeft over de locatie autobedrijf Jan Scholten. Moet de voorlichter dat weer herstellen. ja, daar zijn voorlichters / woordvoerders voor. En Van Woudenbergh gaat ………………… Rug recht houden zou ik zeggen.» 03/02/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties

036
Met de interventieteams viel het dus wel mee in De Riet. Commotie om niks.

037
TwenteDigitaal.nl failliet. Dat is snel gegaan. Toch?

038
Een paar idioten wilden weer eens een tankstation ( die van R.L.) overvallen. Een tijd terug had L. ferme uitspraken over dit soort voorvallen. Zou hij gestraft moeten worden?» 02/02/2012 » Gijzeling, opvallend nieuws » 0 reacties

035

Er gaat geen dag voorbij of de gijzeling van 16 juni 2008 komt wel even “voorbij”. ook vanmorgen in de TC Tubantia.

036

En ze noemden mij vanochtend Twitter Koning. Valt nog wel mee toch ?» 01/02/2012 » Algemeen, opvallend nieuws » 0 reacties

034
Lees ik in de krant dat het college het goed vindt dat er in het Hagenpark gebouwd gaat worden. Er komt een tweede bouwproject. Ten eerste die van St. Joseph ( woningbouw Krikkenstraat en deel van het park ) en nu de natuurbewegingen ook nog. Dat de natuurbewegingen het doen is zeer verwonderlijk. Zal Stichting wel erg op tegen zijn!
Ware het niet beter alles op alles te zetten om het Natuur Milieu Educatief Centrum aan de Deldensestraat open te houden? Is er anders geen sprake van kapitaalvernietiging ?

Gisteren mooi dagje Amsterdam. Heel bijzonder vond ik het bezoek aan de schuilkerk Onze Lieve Heer op Solder. Ze zijn nog bezig met de renovatie. Maar het nu al meer dan een bezoekje waard. Het was wel koud. Zelf op het Waterlooplein waren een groot aantal kooplui niet aanwezig.» 29/01/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties

031.
De heer Gijs Stork, aanvoerder van de raadsfractie ALA/AOV/TON wil blijkbaar iedere kapaanvraag op een presenteerblaadje krijgen. Hij stoort zich er aan dat hij de aanvraag voor een kapvergunning in de gemeentelijke advertentie moet lezen. Bron : TC Tubantia


(foto : www.geleraaf.nl )

Gisteren genoten van de wedstrijd in het Polmanstadion : Heracles Almelo tegen Excelsior. We wonnen met drie tegen nul. Ook de nazit was gezellig. Ik was er op uitnodiging.» 27/01/2012 » opvallend nieuws » 0 reacties

029 : Brandweer annuleert voorlezen wegen brand in…ja in wat? (TCT)
030 : Wijk zonder hangjongere is een illusie (TCT)

Almelo gisteren op NOS journaal vanwege de ingebruikname van een tijdelijke laad- en losplek voor treinen vanwege stremming vaarverkeer. Mooi in beeld gebracht. Goed voor de stad.

Vandaag heeft de VARA Almelo wederom geen dienst bewezen door de monorail weer eens van stal te halen. Een politieke fractie uit de gemeenteraad (PvA)die aan het woord kwam deed behoorlijk aan nestvervuiling. Jammer is dat toch!