» 21/03/2017 » Politiek » 0 reacties» 06/03/2017 » Politiek » 0 reacties

Rutte moet toekijken hoe Buma naar rechts lonkt (VK)
Premier Mark Rutte trad in Carré voor het eerst deze campagne aan bij een tv-debat. Hij moest toekijken hoe CDA-leider Sybrand Buma zich presenteerde als een rechts alternatief. (…) De PvdA-leider kwam er tijdens het debat al snel achter dat ook zijn eigen geloofwaardigheid steeds in twijfel wordt getrokken – een lot dat hij deelt met Rutte. Buma noemde hem ‘spuit elf’, omdat de PvdA de afgelopen jaren het eigen risico verdedigde en het nu wil afschaffen. Asscher kreeg het tijdens de felle interviewtjes die de lijsttrekkers tijdens het debat moesten ondergaan ook zwaar te verduren. ‘Tien dagen te gaan, waar blijft het Asscher-effect?’, wilde de interviewster weten. Asscher beet van zich af – ‘Ik blijf niet aan de zijlaan staan als de populisten aan de macht komen, als de zondebokpolitiek wint’ – maar ook bij zijn bewonderaars zullen de zorgen langzaam toenemen. De PvdA stevent af op een historische nederlaag. Het is de vraag of het Carrédebat daarin verandering heeft gebracht.» 28/02/2017 » Politiek » 0 reacties

“…de komende regeerperiode wordt Nederland een onaangenaam land de kiezer wil het zo dus wen er maar aan .”» 22/02/2017 » Politiek » 0 reacties

unnamed» 06/02/2017 » Politiek » 0 reacties

IMG_20150516_0001» 20/01/2017 » Politiek » 0 reacties

IMG_4250» 17/01/2017 » Politiek » 0 reacties

DSCF2273

DSCF2271

DSCF2299

DSCF2298

DSCF2291

DSCF2302

DSCF2289» 10/01/2017 » Politiek » 0 reacties

img_20170107_0001» 20/11/2016 » Politiek » 0 reacties

De Turkse regering wil niet langer met me praten. Zo hebben ze aan Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement, laten weten. Een echte reden is niet opgegeven, maar mijn kritische houding jegens het beleid van president Erdogan zal zeker de doorslag hebben gegeven.

Ik vind dat oprecht jammer. Jammer, omdat ik als rapporteur van het Europees Parlement over Turkije juist altijd de dialoog heb gezocht. Vaak tegen de opvatting van veel van mijn collega-parlementariërs in.

Waarom pleit ik dan toch voor bevriezing van de onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de Europese Unie? Hoe valt dat te rijmen met mijn opkomen voor dialoog?

De afgelopen drie jaar zien we Turkije steeds verder afzakken. De laatste weken is het voor iedereen duidelijk dat de noodtoestand die afgekondigd is na de mislukte couppoging, is misbruikt om tien van mijn collega’s in het Turks parlement achter slot en grendel te zetten, honderden journalisten monddood te maken, burgemeesters uit hun functie te ontheffen en tienduizenden burgers te ontslaan of arresteren.

De onderhandelingen over EU-lidmaatschap worden zo ongeloofwaardig. Daarin staan de waarden van de Europese Unie centraal – respect voor rechtsstaat, mensenrechten, democratie en persvrijheid. Allemaal zaken die nu door deze Turkse regering met voeten worden getreden. Turkije slaat zo zelf de deur dicht.

Na vele uitingen van bezorgdheid, is het punt aangekomen om een duidelijk signaal af te geven. Daarom pleit ik ervoor om die toetredingsgesprekken voorlopig in de ijskast te zetten. Wel met de hoop dat er op een gegeven moment weer betere tijden aanbreken in Turkije.

Dat betekent niet dat er geen politiek gesprek meer kan plaatsvinden met Turkije. In tegendeel. Juist in deze fase is een dialoog van belang. Daarom wilde ik de afgelopen dagen samen met mijn Duitse christendemocratische collega, Elmar Brok naar Ankara.

Ik ben niettemin vast van plan om naar Turkije te blijven reizen. Hopelijk om toch ook regeringsvertegenwoordigers te kunnen ontmoeten, maar in ieder geval om te spreken met leden van de oppositie en maatschappelijke organisaties. Hun stem verdient het om gehoord te blijven worden.

Deze week is er op ons initiatief een plenair debat in het Europees Parlement over Turkije. Het ziet er nu naar uit dat de overgrote meerderheid van het parlement dan de oproep zal steunen om de onderhandelingen over toetreding voorlopig te bevriezen. Dat is vervolgens het advies dat wij premier Rutte en zijn Europese collega’s meegeven. Uiteindelijk is het aan hen om tijdens de Eurotop in december de knoop door te hakken.

Ik kan me voorstellen dat sommige van mijn Turkse vrienden zich in de steek gelaten zullen voelen. Maar de ontwikkelingen in Turkije laten het Europees Parlement op dit moment geen andere keus. Niemand is ermee gediend wanneer de EU haar eigen waarden en principes niet serieus neemt.

Een fijne zondag,

Kati Piri
Europarlementariër» 10/11/2016 » Algemeen, Politiek » 0 reacties

Een modern Almeloos sprookje.

Nog niet zolang geleden was er een jongetje die met de grote groep kinderen wilde meespelen. Ze speelden een keer in de maand met z’n allen. Heel soms ook wat vaker.
Je kon wel met die groep meespelen maar dan was beter om eerst lid te worden van een kleiner groepje. En dat was nog niet zo eenvoudig. Eerst wilden ze hem niet hebben. Raar, want hij was toch de beste? Hij was toch het beste jongetje van de klas? Na wat heen en weer gepraat werd er gestemd. Een meneer deed zijn best om hem in het groepje te krijgen. Het resultaat was dat het jongetje bij het kleine groepje kwam. Ze waren met z’n vijftienen. Om in de grote groep kinderen en dus in de grote speelzaal te mogen spelen moest er weer gestemd worden. De hele grote boze mensenwereld ging dat doen. Het kleine jongetje ging overal vertellen hoe goed hij was. Overal vroeg hij om hem in het “rode groepje” te kiezen. Veel mensen deden dat. Hij kwam erin met nog drie anderen. Hij werd zelfs de baas van het rode groepje. Zo goed was hij , al zei hij het zelf. Ze kregen alle vier een stoeltje in de grote speelzaal, samen met de andere groepen die ook hun eigen stoeltje kregen. Oh wat was het kleine jongetje blij met zijn stoeltje in de grote speelzaal. Met zijn klein groepje ging het niet zo goed. Hij maakte iedere keer ruzie met de andere drie. Hij wilde er verder niet over praten, hield zich vaak ook van de domme. En heel vaak was hij er ook niet. En dat was toch wel heel vervelend. In de grote speelzaal speelde hij bijna niet mee. Eigenlijk moest dat wel als baas van het kleine groepje maar hij deed dat niet. Hij zei ook niet wat de andere drie het beste konden doen. Hij wist ook niet aan te geven wat ze in de grote speelzaal allemaal zouden zeggen. Die andere drie gingen dus een beetje hun eigen gang. Het kleine jongetje had wel twee oortjes maar daar luisterde hij niet mee. Hij had wel twee oogjes maar zag niet wat er om hem heen gebeurde. Het beste wat hij kon was praten, heel veel praten. Ook kon hij heel goed opmerkingen van anderen verdraaien of bewust verkeerd verstaan. De andere drie werden daar onrustig van. Ze wisten niet meer wat ze aan hem hadden. Ze maakten zelfs ruzie met hem. Maar het kleine jongetje ook met die andere drie.
Een uit het groepje kreeg er genoeg van en zei dat ze met haar stoeltje iets verderop in de grote speelzaal zou gaan zitten. Toen werd de baas van het groepje toch een potje boos. Dat mocht niet, dan kon niet, dat hebben we niet met elkaar afgesproken. Als je niet meer in het rode groepje wilt meedoen moet je weg gaan en je stoeltje vrij maken voor een ander. Dat is afgesproken en zo moet het gebeuren. Dat zei het baasje van het rode groepje. Maar zo gebeurde het niet. Het meisje pakte haar stoeltje en ging iets verder op zitten. Oh wat was het baasje van het rode groepje boos. Toen waren er nog maar drie lid van het rode groepje.
Om een lang verhaal niet te langer te maken. Er komt een stoel naast de grote speelzaal vrij. Daar zat iemand op die bij de rode groep hoorde. Die ging dus weg en de baas van het rode groepje wilde graag op die vrijgekomen stoel gaan zitten. Zoals gezegd, staat die stoel buiten de grote speelzaal. Het is een soort van superstoel.
Maar het jongetje kwam niet op de stoel. De grote groep die bij het rode groepje hoorde koos iemand anders uit. En die mocht op de superstoel gaan zitten.
En weer was ons jongetje boos, heel boos. Hij was zo boos dat hij ook zijn stoeltje oppakte. Hij ging bij een paar andere groepjes langs met de vraag of hij bij hen mocht gaan zitten. Dat mocht niet. Dikke pech.
Toch was er een groepje waar hij zijn neer kon zetten. Het oranje/blauwe groepje. Die waren met hun drieën en nu dus met zijn vieren. Van drie naar vier. Wat waren ze blij. Het gaf niet wie erbij kwam zitten. Nu waren ze met zijn vieren. Lekker puh.
Een rode bij een oranje / blauw groepje dat vloekt wel maar dat kon ons jongetje niets schelen. Als hij maar in de grote speelzaal kon blijven. Maar jongetje…je mag toch niet je stoeltje op pakken en bij een ander gaan zitten. Dat heb je toch zelf gezegd? Dat vond je toch “niet kunnen “. En nu doe je het zelf. Is dat niet raar?
“Nee hoor”, zei het jongetje. “Het is mijn stoeltje en die zet ik neer waar ik dat wil. Ik heb altijd gedaan wat ik zelf wel of niet wil. En nou wil ik dit.
In de grote speelzaal bleef het nog lang onrustig. Waarom het oranje/blauwe groepje het jongetje uit het rode groepje bij hen heeft laten zitten weet niemand. Het is wel raar. Heel raar. En in het rode groepje zaten er nog maar twee.» 10/11/2016 » Politiek » 0 reacties

Je kunt zo met hem op de foto.

img_0076» 14/10/2016 » Politiek » 0 reacties

Strijd kan ook onbeschaafd worden (NRC Next 3)
De lijsttrekkersstrijd bij de PvdA is nu echt begonnen – en hij zou weleens een stuk minder beschaafd kunnen worden dan de partijtop tevoren had gehoopt. Donderdag kandideerde Tweede Kamerlid Jacques Monasch zich onverwachts als kandidaat-lijsttrekker voor de verkiezingen van maart, nadat hij eerder dit jaar gezegd had de Tweede Kamer te zullen verlaten. (…) Europarlementariër Paul Tang overweegt ook om mee te doen, net als Gerard Bosman, afdelingsvoorzitter in Ridderkerk. (…) PvdA’ers zien Monasch niet als een serieuze kanshebber. Wel kan zijn kandidatuur van invloed zijn op het eindresultaat. Zo heeft hij een groot netwerk in het PvdA-bolwerk Friesland, waar hij woont. Daar zou hij beslissende stemmen kunnen afsnoepen van met name Samsom, met wie hij de afgelopen jaren herhaaldelijk botste. Lodewijk Asscher bouwt de spanning intussen verder op. De afgelopen weken werd al duidelijk dat hij zich zo goed als zeker kandideert: hij heeft een team geformeerd en zijn verhaal is af.» 11/10/2016 » Politiek » 0 reacties

Het afvalbeleid is in deze raad al regelmatig aan de orde geweest. Ondanks alle eerdere pogingen
moeten we toch concluderen dat het nog niet goed gaat. Onder andere vanuit de Schelfhorst
bereikten ons deze week signalen dat het een grote puinhoop was rond de afvalstraat bij het
winkelcentrum. Ook in het Nieuwstraatkwartier was er sprake van afval dumpen. Onze fractie heeft
daarom de volgende vragen aan de portefeuillehouder.
1. Het lijkt erop dat er sprake is van een toename van illegaal afval dumpen, met name rond de
containers. Klopt dat beeld? En zo ja, wat denkt u dat hiervan de reden is?
2. Rommel trekt rommel aan, daarom vinden we het belangrijk dat de containers voldoende
capaciteit hebben voor de afvalstromen. Vooral in het weekend lijkt dit niet altijd te lukken. Wat zijn
de afspraken hierover met Twente Milieu? Is er bijvoorbeeld in het weekend een dienst beschikbaar
die snel ter plekke is wanneer een container vol is?
3. We staan achter de ambitie om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen, maar de
puinhoop die we nu regelmatig aantreffen bij de containers is een ongewenst effect waar heel veel
inwoners last van hebben. Hoe denkt de wethouder deze effecten tegen te gaan?

Marjolein Wessels | PvdA Almelo

( geplukt van De Gele Raaf )» 07/10/2016 » Politiek » 0 reacties

Foto : Andere Tijden.

image» 08/07/2016 » Politiek » 0 reacties

Persbericht.

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gastspreker bij de PvdA Almelo.

ALMELO- De negende Herman Höften Lezing van de PvdA Almelo wordt op 30januari 2017 uitgesproken Dr. Jet Bussemaker ( 1961 ), minister van OCW . Eerder spraken Job Cohen, Diederik Samsom en Agnes Jongerius en Ahmed Marcouch, Felix Rottenberg, Lodewijk Asscher de Herman Höften Lezing uit. In januari van dit jaar sprak de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.
Naast politicus is Bussemaker ook schrijfster. In 2011 verscheen haar boek Dochter van een kampkind. Zij schreef hier over de oorlog in Nederlands-Indië vanuit het gezichtspunt van een jongen van twaalf die in een Jappenkamp zat, gemodelleerd naar haar vader. En over hoe zijzelf in opstand kwam tegen de koloniale geschiedenis. Eerder schreef zijZielig zijn wij niet, een bewerking van haar onderzoek aan de UvA van naar het politieke verzet van bijstandsvrouwen. Haar boek Betwiste zelfstandigheid handelde over individualisering, sekse en de verzorgingstaat.
Ook was zij co-auteur van de boeken Leven Na Paars? en Lang leve de kunst! (over kunst en ouderen)
De Herman Höften Lezing begint om 19.30 uur in Leescafé De Meridiaan, bibliotheek Almelo.

Einde bericht.» 06/06/2016 » Politiek » 0 reacties

Zetelroof
Maar wat de partij het meest dwarszit, is dat Bolhuis doorgaat als zelfstandig raadslid en haar zetel niet opgeeft. „Dit is tegen alle afspraken die hierover binnen de PvdA zijn gemaakt in”, aldus Loupatty. „Iedereen die op de kieslijst komt, tekent een verklaring waarin staat dat je je zetel opgeeft als je besluit te stoppen bij de PvdA. Maar Lieneke houdt zich daar niet aan.”

(bron : TCTubantia )» 06/06/2016 » Politiek » 0 reacties

Bron : de site van TC Tubantia

Laatste reacties 18

Hallo Lobbes
Datum geplaatst
38 minuten geleden
Moderatie00Reageer
Ik zou mij erg genomen gevoeld hebben als ik op de heer Loupatty zou hebben gestemd. Van de PvdA overstappen naar de VVD!? Het past precies in de lijn van de landelijke politiek. Ook daar heeft de PvdA haar idealen ingeruild voor de elitaire standpunten van de VVD met als gevolg een nog grotere tweedeling in de maatschappij.

Kiezersbedrog
Datum geplaatst
één uur geleden
Moderatie00Reageer
PvdA of VVD zoek de verschillen…….

japo45
Datum geplaatst
3 uur geleden
Moderatie210Reageer
Tja hij verlaat een zinkend schip dat klopt maar van pvda naar de vvd dan ben je gewoon een zakkevuller en doe je je werk niet met hart en ziel .En dat de vvd hem erbij wil hebben zegt ook genoeg .

bassie
Datum geplaatst
één uur geleden
Moderatie34Reageer
Bekende uitdrukking: Als je 20 bent en je stemt niet links dan heb je geen hart in je lijf. Ben je 40 en stem je nog steeds links dan heb je geen hersens in je kop.

nn
Datum geplaatst
één uur geleden
Moderatie00
@bassie. Pech voor jou. Links stemmen kan niet meer tegenwoordig in Nederland.

Vicary
Datum geplaatst
één uur geleden
Moderatie00Reageer
En dat is nu de politiek, van links naar rechts, het kan allemaal. De burger word links of rechtsom bedonderd.

nn
Datum geplaatst
één uur geleden
Moderatie21Reageer
Waarom staat hij nog op de website van de PvdA Almelo ? Het is trouwens LOUPATTY en niet, zoals Tubantia consequent schrijft, LOUPATTIJ.

Makky
Datum geplaatst
één uur geleden
Moderatie70Reageer
Een ras opportunist deze Loupatty. Wilde via de gemeenteraad,(kort) wethouderschap in de landelijke politiek terecht komen. Toen de PvdA hem niet als eerste geschikt achtte voor dat wethouderschap werd het rood in z”n ogen. En nu niet gekozen voor LAS ,die hem toch zó steunde ,maar voor het blauw van de VVD. Als laatste noodgreep. Mensen die zijn hokje rood gemaakt hebben bij de laatste verkiezingen zullen dit niet leuk vinden. Misschien neemt hij naast de gestolen zetel ook wel de voorkeurstemmen mee, je weet het maar nooit.

A.K.
Datum geplaatst
2 uur geleden
Moderatie80Reageer
Een grote zakkenvuller, niets meer en niets minder!

Harry
Datum geplaatst
2 uur geleden
Moderatie60Reageer
Zo de wind waait waait zijn jasje …

GJ
Datum geplaatst
2 uur geleden
Moderatie151Reageer
En wat is de volgende stap? PvdA uit het college en de VVD er in en dan Loupatty als wethouder???? Voor de 1500 euro die de raadsleden elke maand krijgen, mogen ze zich wel wat professioneler gedragen en (veel) minder vieze spelletjes spelen. Ook de VVD boet met deze ‘vangst’ weer aan geloofwaardigheid in. Nu is het duidelijk: we doen alles om hogerop te komen in de partij, de gemeenteraad is een opstapje dat ze maar voor lief moeten nemen. En de kiezer? Ach, boeien…

nn
Datum geplaatst
3 uur geleden
Moderatie81Reageer
Hier hoopte ik al op. Eerder al zei een vroegere Almelose PvdA wethouder, zelf vaak onderdeel van stevige kritiek, de VVD wel een sympathieke partij te vinden. Heerlijk om zo door de mand te vallen. Het wordt steeds duidelijker. Als de PvdA moet kiezen tussen socialisme of fascisme, dan kiest de sociaal-democratie wereldwijd voor het fascisme.

Jan
Datum geplaatst
3 uur geleden
Moderatie190Reageer
Deze man verlaat het zinkend schip. De Opportunist.

herman
Datum geplaatst
3 uur geleden
Moderatie270Reageer
Nu is het laatste beetje geloofwaardigheid wel echt helemaal weg!

hihihi
Datum geplaatst
3 uur geleden
Moderatie320Reageer
Heb niets met beide partijen, maar deze loupatty heeft OOK niets met beide partijen. Hij is alleen in zichzelf geïnteresseerd, en stapt over naar die andere bedriegerspartij niet uit ideële redenen maar uit botte wraakzucht. Hij is in zijn opgeblazen ego aangetast. Arm Almelo dat zulke politici heeft.

you know
Datum geplaatst
3 uur geleden
Moderatie290Reageer
Wat heb je als professioneel politicus ook eigenlijk aan principes, nietwaar? Als je maar kunt blijven zitten.

Triest
Datum geplaatst
4 uur geleden
Moderatie320Reageer
Ook al deugde het niet bij de PVDA..Fijn als VVD dat je een echt loyale politicus weet te binden..Alles voor het pluche, wat een walgelijke kerel..leuk als je daar je stem aan gegeven hebt..Ach ja alles is te koop tegenwoordig zelfs onze volksvertegenwoordigers en daar weten ze bij de VVD alles van..

Alex Delarge
Datum geplaatst
4 uur geleden
Moderatie310Reageer
Wat zullen de Almelose keizers zich verraden voelen door de handelswijze van deze beroeps opportunist.» 06/06/2016 » Algemeen, Politiek » 0 reacties

Hoe emotioneel klonken de woorden uit zijn mond toen hij het had over “zijn” Partij van de Arbeid”. Eerst tijdens een ALV en later nog tijdens de 1 mei viering. Nu is hij “trots” op het feit dat hij zich (wel) bij de VVD kan aansluiten.
Het is natuurlijk wel de schuld van anderen dat het allemaal zo gelopen is. Het kan verkeren.» 14/05/2016 » Politiek » 0 reacties

Er was weer een mooie week. Het begon op de maandag. 9 mei. De verjaardag van mijn lief. Niet echt thuis met familie en vrienden gevierd. Dat doen we in de zomer. Tuinfeest. Wel heerlijk met ons beiden gegeten.
Verder een paar kleine afspraken bij de fysio en zo. Wel een heel emotioneel bezoek gebracht aan het Hospice Meulenbelt. Een collega zanger ligt daar. Daar wordt je niet vrolijk van, dat grijpt je aan. Als het goed gaat, gaan we als Oostvaarders daar woensdag een concert geven.
Donderdag ledenvergadering van de PvdA. Terugkoppeling van de commissie die een nieuwe wethouder moest zoeken, voorstellen nieuwe wethouder en diskussie. Natuurlijk diskussie. Ik ben blij dat de kandidaat wethouder met applaus door de ledenvergadering welkom is geheten. Succes Jos Pierey. Het woord is nu aan de gemeenteraad. De coalitie zal voorstemmen en ook nog een paar leen van de oppositie ze schat ik in.
Nu ik dit typ is het bijna Pinksteren. Het is ook koud. En dan hoor ik ook nog dat Sven Booij is overleden. Fractievoorzitter PvdA Twenterand.47 jaar mocht hij slechts worden.» 05/05/2016 » Politiek » 0 reacties

Ik ben aan het opschrijven, noteren wat er zoal in de PvdA Almelo en daarbuiten gezegd en geschreven wordt nadat Anja Timmer haar vertrek als wethouder heeft aangekondigd. Af en toe durf ik zelfs mijn eigen mening of commentaar geven. Op 12 mei hebben we een pvda ledenbijeenkomst om met elkaar van gedachten te wisselen over de kandidaat wethouder die Anja zal opvolgen. Het is een hij, woont niet in Almelo en zal ook niet in Almelo komen wonen. Daar begint het al mee. Maar laat ik nog even wachten. Wellicht kan ik kort na 12 mei mijn ‘bevindingen’ en zo op deze site zetten. Tips voor de tekst kun je me mailen.» 19/02/2016 » Politiek » 0 reacties

Ik lees nu het boek “De Nieuwsfabriek” van Rob Wijnberg ( hoe media ons wereldbeeld vervormen ). Het boek gaat over de werkwijzen van de pers, van de journalisten. Wijnberg heeft het over repetetief nieuws. Hij bedoelt daarmeee dat de nieuwsmedia elkaar voortdurend napraten. De diverse media kijken naar elkaaar om te bepalen wat nieuwswaardig is. Dat papagaaien (bk) heeft dus tot gevolg dat een bericht niet per definitie waar hoeft te zijn.Vanwege de snelheid van het nieuws (internet) is van zoeken naar bevesstiging vaak geen sprake.
En dat is precies wat Diederik Samsom op tv zei. Op de vraag of hij weer in zou zijn voor het lijsttrekkerschap van de PvdA heeft hij ergens “ja” gezegd. Andere kopstukken uit de PvdA werd daarop om een eactie gevraagd. Natuurlijk waren zij daar positief over. Wat konden ze anders. Feit is dat de vraag over het lijsttrekkerschap pas na de zomer actueel is. Niet nu. Alle media sprongen er op, gingen ermee op de loop. Ze herhalen en kopieeren elkaar. Repetatief nieuws heet dat.
Lezenwaardig boek overigens. Wat vind jij wat op de voorpagina moet komen? Is het wel nieuws? Is het wel actueel?.» 17/02/2016 » Politiek » 0 reacties

image» 15/02/2016 » Politiek » 0 reacties

Samsom krijgt steun en voorspelt strijd met PVV (AD 4)
Diederik Samsom mag dan 3 jaar lang impopulair beleid hebben verdedigd, binnen zijn eigen PvdA kan hij nog rekenen op veel steun. Dat bleek zaterdag tijdens het partijcongres. Samsom wil de ideologische strijd aan met Wilders’ PVV. De inzet: vluchtelingen.(…) PvdA’ers op het congres prijzen Samsom om de manier waarop hij ‘in een moeilijker periode de kar trok’. ,,Het is makkelijk schieten,” zegt raadslid Daan Dankaart uit Hellevoetsluis. ,,Maar we hebben de afgelopen 3 jaar veel meer bereikt dan wanneer we langs de kant hadden gezeten als oppositiepartij. Nu roept iedereen: het had beter gekund. Dat betwijfel ik.” Prominent PvdA-lid Sander Terphuis schaart zich wél openlijk achter Monasch. ,,Samsom is mede-eigenaar van het probleem,” zegt hij. ,,In het belang van de partij moet hij een stapje terug doen.” Terphuis vindt het oneerlijk dat de partijtop nu al voorkeur voor Samsom uitspreekt. ,,Zo hebben andere kandidaten geen kans.”

PvdA gokt op herrijzenis Diederik Samsom (de Volkskrant 14)

Op het PvdA-congres zaterdag in Amersfoort leek de verkiezingscampagne van Diederik Samsom al begonnen. En niet alleen omdat hij ronkend het kabinetsbeleid verdedigde. En ook niet omdat de PvdA-leider een uitbundige verkiezingsbelofte deed. Maar vooral omdat Samsom weer lijkt op de Samsom uit 2012 − het jaar van de verkiezingszege. Kalm, beheerst, ontspannen. En dat terwijl de PvdA-leider zaterdag alle reden had om zijn humeurige kant te tonen. (…) Samsom heeft zijn lot in eigen handen. Volgens PvdA’ers die hem goed kennen, komt opgeven niet in zijn woordenboek voor. Maar de vertwijfeling zal groeien als de deplorabele peilingen de komende tijd niet enig herstel vertonen. De roep om Asscher, Van der Laan of Aboutaleb kan dan weer klinken.» 15/02/2016 » Politiek » 0 reacties

image» 14/02/2016 » Algemeen, Politiek » 0 reacties

Was dit keer geen makkelijke keus. We vierden de 70ste verjaardag van de partij. Dus waren we eigenlijk allemaal PvdA’r van de week.
Jammer dat we weer in staat Ijn geweest ons eigen nest te bevuilen: Spekman over Wilders en Monasch over Samsom. Ik kea daarom voor die PvdA’ers die het goed voor hebben met de partij. Volgende week maar weer eens een lokalo kiezen.